کتاب «هرات در گذرگاه تاریخ» در هرات رونمایی گردید

ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات کتاب «هرات در گذر تاریخ » را سه شنبه ۲۵عقرب رونمایی کرد ،محتوای این کتاب تاریخ چند هزار ساله ولایت‌هرات است که در این کتاب چاب گردیده است.

پس از حاکمیت دوباره طالبان‌این سومین اثر است که در کشور رونمایی می گردد ولی فرهنگیان و نویسندگان کشور نگران افت کتاب خوانی و چاب در کشور است