کرن دیکر: هیچ کشوری در نظر ندارد تا حکومت امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد

کرن دیکر شارژدافیر سفارت امریکا برای افغانستان می گوید هیچ کشور در نظر ندارد تا حکومت امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.

او که در یک نشست آنلاین با شماری از خبرنگاران افغان صحبت می کرد گفته است با وجود که چندین کشور سفارت های افغانستان را به حکومت سرپرست داده است ولی هیچ کشور در نظر ندارد تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.

دیگر گفته است«ما از همه این کشورها شنیده ایم که به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به مثابه حکومت مشروع افغانستان در پلان ندارند. درک من این است که هیچ کشوری به شمول کشور خودم وجود ندارد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. بنابراین اگر طالبان خواهان روابط خوب با سایر کشور های جهان اند، باید با زنان و مردان کشور خود روابط خوبی داشته باشند.»

این درحالیست که شماری از دیپلمات های حکومت سرپرست به ۱۴ کشور فرستاده شده است ولی هنوز کشوری اعلام نکرده است که امارت اسلامی را به رسمیت می شناسد.