کمک های بشردوستانه ترکیه امروزبه کشور رسید

 

امروز محموله کمک های بشردوستانه ترکیه حاوی ۷۵۰ تن مواد خوراکی به افغانستان رسید

سفارت ترکیه روز سه شنبه ،۱۹ دلو در پیام در صفحه تویتر خود نوشته است که محموله کمک های بشردوستانه این کشور توسط جهاد ارگین ، سفیر این کشور در افغانستان به مقام های طالبان در بندر ترغندی ولایت هرات تسلیم شده است ؛ بیشتر این کمک های شامل مواد خوراکی می شود .

سفارت ترکیه در کابل می گوید دولت ترکیه به کمک های بشردوستانه خود به مردم نیازمند افغانستان ادامه میدهد ، در آینده نزدیک کمک های بیشتری به افغانستان فرستاده خواهد شد .

این کمک ها که توسط هلال احمر ترکیه جمع آوری و به افغانستان فرستاده شده بود ؛ طالبان از این کمک های ترکیه استقبال کرده و از آن کشور خواسته اند که به کمک های بشری به مردم نیازمند افغانستان ادامه دهد .

این در حال است که هفته گذشته چین نیز از فرستادن کمک های بشر دوستان حاوی صدها تن مواد خوراکی به افغانستان خبر داد و گفته این کمک ها به زودی به این کشور خواهد رسید .