کمیته بین المللی المپیک قوانین سخت گیرانه برای وزرشکاران تراجنیستی را کنار گذاشت

کمیته بین المللی المپیک قوانین جدید را برای ورزشکاران تراجنسیتی اعلام کرد که ورزشکاران را مجبور به انجام “اقدامات غیر ضروری پژشکی” نمی کند.

این کمیته اقدام مذکور را “بر اساس احترام به منشور جهانی حقوق بشر” معرفی کرده است که از این پس تمام ورزشکاران تراجنسیتی می توانند در  مسابقات  بدون فشار اشتراک کنند.

همچنین کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که نیاز به تغییرات هورمونی برای ورزشکاران تراجنسیتی الزامی نیست کمیته مذکور با انتشار گزارشی گفته است ورشکاران باید همه بتوانند صرف نظر از هویت یا تنوع جنسیتی،ورزش را در محیط امن و بدون آزار اذیت که همزمان هویت آنان را زیر سوال نمی برد و به آنها احترام می گذارد ،انجام دهد

این کمیته بین المللی ورزشی جهان و مسئول برگزاری بازی‌های المپیک می‌گوید که چارچوب قانونی جدید پس از «مشاوره گسترده» با ورزشکاران و پزشکان و کارشناسان در زمینه های حقوق بشر ایجاد شده است.