کمیته صلیب سرخ شش ماه معاش کارمندان صحی را پرداخت می کند

کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید معاش ده هزار کارمند شفاخانه های ولایتی را پرداخت می کند.

این نهاد امروز ۳۰ قوس با نشر اعلامیه ای گفته است این کمیته معاش کارمندان ۲۳ شفاخانه های ولایتی را پرداخت خواهد کرد در اعلامیه آمده است تمام مردم افغانستان حق دسترسی به مراقبت های صحی را دارند .

در اعلامیه ای این کمیته آمده است که این کمک ها برای شش ماه خواهد بود که علاوه بر معاشات کارمندان صحی مصارف روز مره و وسایل طبی را در برخواهد گرفت.

این درحالی کمک ها به سیستم صحی افغانستان صورت می گیرد که بیشترین کارمندان شفاخانه هنوز معاشات شان را دریافت نکرده است .