کمیساریای عالی سازمان ملل متحد از وضعیت زنان در کشور ابراز نگرانی کرد

کمیساریای عالی سازمان ملل  متحد در امور مهاجرین می گوید به شدت نگران وضعیت زنان و دختران افغانستان هستیم

این نهاد امروز دوشبه ۲۲ حمل با نشر تویتی نوشته است زنان در افغانستان علاوه بر محدودیت در حرکت،دسترسی به کار و تحصیل،با خطرات ایمنی و رفاه نیز روبرو هستند.

این در حالیست که پس از تغییرات سیاسی در افغانستان،محدودیت های نیز بر زنان کشور وضع گردیده است مکاتب دوره متوسطه و لیسه دختران مسدود است و هنوز اجازه بازگشایی مکاتب داده نشده است و علاوه بر آن سفر طولانی بدون محرم شرعی نیز برای زنان ممنوع شده است.