کمیشنر عالی امور پناهندگان: جنگ اوکراین جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان را دشوار کرده است

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که طی یک سفر چهار روزه در کابل به سر می‌برد، اذغان کرده است:

شروع جنگ در اوکراین، جمع‌آوری کمک‌های مالی برای افغانستان را دشوار کرده است.

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفته است حمله روسیه به اوکراین  نباید سبب فراموشی أفغانستان شود و در نظر نگرفتن کمک های بشردوستانه پیامد خطرناک را به همراه خواهد داشت.

او تصریح کرده است جامعه جهانی باید با طالبان تعامل کنند زیرا أفغانستان شدیدا به کمک های بشردوستانه نیازمند است.