کودک در ولایت پکتیکا از چاه ۳۰متری زنده نجات داده شد

مسوولان محلی در ولایت پکتیکا‌ می گویند کودکی را از عمق چاه ۳۰ متری زنده نجات دادیم.
جاوید بدری،آمر‌امنیت این ولایت‌گفته‌ است‌ این کودک ۹ ساله روز‌ سه شنبه ۱۶ حمل در‌منطقه کوتوال‌شهر‌شرن مرکز این ولایت به چاه افتاده بود که زنده نجات داده شد.
به‌گفته او، این کودک به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی او مساعد گزارش شده است