کودک مراکشی پس از سقوط در چاه ۳۲متری،جان باخت

به گزارش رویترز، مقام های دولت مراکش گفته است رایان اورام کودک پنج ساله که روز سه شنبه در یک چاه ۳۲ متری سقوط کرده بود پس از پنج روز،اواخر روز شنبه قبل از رسیدن امداد گران وفات کرده است.

طبق این گزارش رایان اورام پنج ساله،روز سه شنبه در روستای خود در ایغران در تپه نزدیک شفشاون سقوط کرد و پس از تلاش های زیاد  امداد گران نتوانستند جان این کودک را نجات دهند.

روزسه شنبه،به دنبال سقوط این کودک به داخل چاه و رسانه ای شدن این خبر،میلیون ها انسان از سراسر جهان با او هم دردی کردند و علمیات نجات او را دنبال می کرد.

پادشاه مراکش نیز با خانواده ای کودک ابراز همدردی کرده است و پادشاه آن کشور نیز عملیات نجات را تا آخر دنبال کرده است.