کودک هلمندی که درچاه ۸۰ متری افتاده بود سالم بیرون آورده شد

منابع محلی در ولایت هلمند می گوید کودک هفت ساله که روز گذشته در چاه ۸۰ متری افتاده بود به کمک مردمان محل نجات داده شده است.

محمد قاسم ریاض معین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند به رسانه ها گفته است این کودک امروز سه شنبه ۲۴ حوت توسط مردم نجات داده شده است.

کودک نجات یافته پلازو نام دارد و عضو یک خانواده کوچی بوده است .

این تنها کودک خوش شانس است که پس از سقوط در یک چاه سالم بیرون آورده می شود پیش از این چند کودک در ولایت قندهار و زابل در چاه افتاده بودند و جان دادند.