گشت زنی هواپیمای بدون سرنشین در آسمان ولایت پنجشیر

منابع محلی در ولایت پنجشیر از گشت زنی هوا پیمای بدون سرنشین در آسمان این ولایت خبر می دهد.

به گفته منابع این هواپیما،امروز چهارشنبه،۲۶ ثور در آسمان فراه گشت زنی می کند.

پیش از این نیز هواپیمای بدون سرنشین در آسمان چندین ولایت دیده شده بود

هنوز مشخص نیست این هواپیماها مربوط به کدام کشور است.