گشت زنی هواپیمای بدون سرنشین در ولایت غور

منابع‌مردمی‌در‌ولایت غور از گشت زنی هواپیمایی بدون سرنشین در فیروزکوه مرکز این ولایت خبر می دهند.

این منابع می‌گویند هواپیمای بدون سرنشین روز سه شنبه،۱۹ سرطان در مرکز و ولسوالی های مرغاب، چهارسده، الفاروق، دولتیار نیز گشت‌زنی کرده است.

هنوز‌مشخص‌نیست این هواپیماها مربوط به کدام کشوربوده است.