گوترش: از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۳۹ کارمند سازمان ملل متحد زندانی شده است

انتونیو گوترش،دبیر کل سازمان‌ملل متحد می گوید از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۳۹ کارمند این سازمان زندانی شده است.

گوترش،روز یک شنبه،۲۶ مارچ گفته است ۲۱ تن از کارمندان سازمان ملل در سال جاری میلادی زندانی شدند و ۲۸ تن هنوز هم در اسارت به سر‌می برد.

او نگفته است این تعداد کارمندان سازمان ملل در کجا زندانی اند ولی بر مصوونیت کارمندان اش در سراسر جهان تاکید کرده است.