هیئتی از امارت اسلامی برای بحث درباره‌ قرارداد مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان به قطر رفت

هیئت بلند پایه حکومت امارت اسلامی به ریاست‌ امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه،مولوی خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت‌اطلاعات و فرهنگ و معاون وزارت دفاع برای بحث روی قرار داد میدان هوایی أفغانستان به قطر رفته است.
است.
بحث روی موارد تخنیکی (فنی) قرارداد پنج میدان هوایی بین‌المللی افغانستان هدف این سفر گفته شده است.