یوناما حمله مرگبار بر گردشگران خارجی در بامیان را محکوم کرد

یوناما حمله مرگبار‌بر گردشگران خارجی در ولایت بامیان را محکوم کرده و گفته است از شنیدن آن شوکه شده است.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در واکنش به حمله‌ی مرگ‌بار روز گذشته بر گردش‌گران خارجی در بامیان گفته که از این حمله «عمیقأ شوکه» شده است.

در حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت بامیان بر شهروندان خارجی سه تبعه اسپانیا و سه فرد أفغان به قتل رسیدند.

این حمله با واکنش های شدید در سراسر جهان روبرو شدند.

هنوز مسئولیت این حمله را گروهی به دوش نگرفته است.