یوناما خواستار آزادی زنان معترض از سوی طالبان گردید

یوناما پس از نشر گزارش در مورد ربودن زنان معترض کابل،روز جمعه ۱۵ دلو خواستار آزادی این دو زن معترض از سوی طالبان گردید.

گزارش های به نشر رسیده است طالبان به ادامه بازداشت های فعالان و معترضان زن روز گذشته زهرا محمدی و مرسل عیار را بازداشت کرده است.

در حالی ادعای بازداشت زنان معترض توسط طالبان مطرح می گردد که طالبان گفته ازبازداشت های تمنا زریاب و پروانه ابراهیم خیل ابراز بی خبری کرده است.