یوناما: عاملان رویداد امروز غرب کابل به عدالت کشانیده شود

یوناما حمله امروز بر دو مکتب در غرب کابل را محکوم کرد
این اداره امروزدر‌صفحه فیسبوک اش نوشته کسانی که مرتکب این‌ جنایت شده وأطفال‌را هدف قرار داده است باید به عدالت کشانیده شود.
دیبرا‌ لاینز نماینده سازمان ملل متحد به خانواده های قربانیان همدردی کرده و برای زخمیان‌رویدا‌د نیز صحتمندی خواسته است.
در سه حمله انفجاری امروز در‌غرب کابل بیشتر از‌صد کشته و زخمی برجا گذاشته است.