یوناما ممنوعیت پخش نشرات بی بی سی در افغانستان را نا امید کننده خواند

یوناما‌ ممنوعیت پخش نشرات بی بی سی توسط طالبان‌ را نا امید کننده خواند

پس از نشر ممنوعیت پخش نشرات بی بی سی در أفغانستان توسط طالبان،یوناما این اقدام امارت اسلامی را  یک گام سرکوب کننده و نا امید کننده  خواند.

بخش مطبوعاتی بی بی سی،روز گذشته گزارش داده است که سرویس های فارسی،پشتو و ازبکی که از طریق تلویزیون شمشماد پخش می شد به دستور طالبان متوقف گردیده است.

مقامات امارت اسلامی تا کنون در مورد صحت و یا کذب این خبر چیزی نگفته است.