یوناما می گوید به تلاش برای در دسترس قرار گرفتن دارایی‌های افغانستان ادامه می‌دهیم

هیئات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) گفته است در تلاش است تا دارایی های مردم افغانستان در دسترس قرار گیرد.

این نهاد امروز سه شنبه۲۶ دلو اعلام کرده است در تلاش است تا تمام دارایی های افغانستان به دسترس قرار گیرد و افغانستان برای ایجاد ثبات اقتصادی و جامعه ای که  در آن تمام حقوق بشری احترام گذاشته شود به آن نیاز دارد، کمک کند.

این نهاد گفته است به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد و تلاش می کند تا همیشه کنار مردم افغانستان بماند و سازمان ملل متحد تلاش دارد تا پول های افغانستان در اختیار خود مردم این کشور قرار گیرد.

این در حالی است که جوبایدن ریس جمهور امریکا از دارای های افغانستان ۳.۵ میلیارد دالر پول را به قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر به عنوان غرامت اختصاص داده است که با واکنش گسترده در سطح جهان مواجه شده است.

دولت کابل نیز گفته است درصورت که امریکا از تصمیم خویش منصرف نشود طالبان در مورد پالیسی شان در قبال آن کشور بازنگری خواهد کرد.