یونیسف: حمله به کودکان نقض شدید حقوق بشر است

به ادامه واکنش ها به حملات روز گذشته در غرب کابل که منجر به کشته شدن دست کم ۳۰ دانش آموز گردید یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان نیز حمله دیروز را وحشیانه خواند.

کارتل راسل،مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل این حمله را محکوم کرده و نوشته است از این حمله وحشت زده شده است.

او‌ افزوده است: «من از حملات وحشیانه‌ای که در غرب کابل کودکان مدرسه را هدف قرار داد، وحشت‌زده شده‌ام.»

او‌ همچنین گفته است که گزارش‌ها مرگ ۹ کودک و ۵۰ زخمی را تأیید کرده، اما آمار در حال تغییر است و ممکن افزایش یابد

او افزوده است مکان های آموزشی فراتر از مکان یادگیری است و حمله به این مکان ها نقض شدید حقوق بشر است.

در سه حمله ای پیهم در غرب کابل روز سه شنبه بیشتر از ۳۰ تن کشته شده است و هنوز آمار دقیق از زخمی ها در دست نیست.