یونیسف خواهان کمک فوری برای کودکان افغانستان شد

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد(یونسف) می گوید تاخیر در کمک به کودکان افغانستان باعث مرگ و میر بشتر خواهد شد.

بخش جنوب آسیای یونسیف روز گذشته با نشر تویتی از تمام کشور های کمک کننده خواسته است برای کمک به کودکان افغانستان اقدام فوری کنند.

بر اساس آمار ها کودکان افغانستان نیازمندی شدید کمک های جهانی است و در صورت که به این قشر کمک های فوری نرسد زمستان از این کودکان قربانی بیشتر خواهد گرفت.