یونیسف: در اتفاقات یک هفته اخیر در افغانستان ۵۰ دختر و پسر کشته شده است

یونیسف یا صندوق حمایت‌ از کودکان می گوید در اتفاقات اخیر کشور دستکم ۵۰ دختر و پسر کشته شده است.

جورج لاریا ایدجی، مسوول منطقه‌ای یونیسف روز یک‌شنبه، ۴ ثور در رشته توییت‌هایی گفته است که در یک هفته گذشته بیش از ۵۰ دختر و پسر در افغانستان جان‌شان را از دست دادند.
لاریا ایدجی گفته است تنها در انفجار روز جمعه در مسجد امام صاحب کندز چهار کودک کشته شده است.
این اداره‌خواستار‌توقف فوری خشونت علیه کودکان افغانستان گردیده است.
انفجار هفته ای پیش در غرب کابل که بر مکتب‌ عبدالرحیم شهید صورت گرفته طبق آمار‌های حد اقل ۱۲۶ تن کشته شدند که بیشترین آنان دانشجویان مکتب بودند