یونیسف روز جهانی کودک را امسال در کشور تجلیل نمی کند

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان اعلام کرده است که روز جهانی کودک را امسال در أفغانستان تجلیل نمی کند.
الیس اکونگا نماینده این سازمان در‌أفغانستان گفته است که در روزجهانی کودک،پلتفورم این نهاد در روزجهانی کودک در رسانه های اجتماعی از آبی به سیاه تغییر خواهد پیداکرد.
این نهاد در خبرنامه ای که امروز جمعه بیست و نهم عقرب نشرکرده است این خبر را اعلام کرده است این نهاد از رهبران جهان خواسته است که حقوق و رفاه کودکان در افغانستان را محور بحث و گفتگوی شان قرار دهد .

هم اکنون أفغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان وارد بحران تازه‌ فقر و بیچاره گی شده است و براساس آمار های تازه نهاد های بین المللی ۱۹میلیون نفر در تیر رس بحران مزمن اقتصادی قرار دارد و در صورت تغییر نکردن وضعیت سیاسی تا سال آینده ۹۷ درصد نفوس کشور زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.

براساس آمار این اداره  چهار میلیون کودک در کشور به غذای کافی دسترسی ندارد.