یک افسر نظامی پیشین در‌ ولایت فراه کشته شد

منابع محلی می گوید یک افسر نظامی پیشین در حوزه دهم امنیتی ولایت فراه توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد.

منبع گفته است  این رویداد روز گذشته در این ولایت رخ داده است و خانواده مقتول جسد این نظامی پیشین را در برایر ساختمان ولایت فراه آوردند .

طالبان تاکنون در مورد این رویداد چیزی نگفته است .

در این أواخر قتل های مرموز نظامیان پیشین شدت گرفته است و چندین نظامی حکومت گذشته در این اواخر تیر باران گردیده است.