یک افسر پیشین در ولایت قندوز به قتل رسید

منابع در ولایت قندوز تایید می کند که همایون دل شاد افسر پیشین حکومت توسط طالبان در این ولایت تیرباران گردیده است.

علم حیدری از نزدیکان این افسر سابق به رسانه ها گفته است که این افسر از چند روز به این طرف ناپدید بود و  روز چهار شنبه در مربوطات مرکز شهر قندوز جسد اش را پیدا کردند.

علم حیدری از نزدیکان این افسر کشته شده می گوید که دلشاد رتبه جگرنی داشت و از سوی طالبان دو هفته پیش به وظیفه خواسته شده بود  اما پس از چند روز ناپدیدی جسد وی را تحویل گرفتند.

این سرباز باشنده اصلی ولایت  قندوز ولسوالی امام صاحب بوده است و پیش از سقوط نظام قبلی ازدواج کرده بود.

طالبان در این مورد تاهنوز چیزی نگفته است.