یک تن در ولایت پروان از چنگ آدم ربایان نجات داده شد

نیروهای طالبان  در ولایت پروان یک تن را از چنگ آدم ربایان نجات دادند.

یک منبع ریاست استخبارات طالبان به رسانه های گفته است گروهی از آدم ربایان که یک فرد را اختطاف کرده بود و از خانواده وی در بدل آن دو میلیون دالر تقاضا کرده بود امروز سه شنبه ۱۹ دلو آزاد گردید.

منبع افزوده است آدم ربایان این فرد را از ولسوالی جبل سراج ربوده بودند که توسط نیروهای طالبان چهار آدم ربا دستگیر گردید و فرد مذکور آزاد گردید.

منبع گفته است در جریان عملیات یک آدم ربا نیز کشته شده است.