یک جوان در ولایت تخار از‌سوی افراد ناشناس به قتل رسید

منابع محلی در‌ولایت تخار می گوید یک جوان از سوی افراد ناشناس در این‌ولایت‌به قتل رسیده است.
منابع محلی گفته است فرد مذکور‌ روز سه شنبه ۱۶ حمل در‌ناحیه چهارم‌شهر‌تالقان‌ به قتل رسیده است .
مسوولان این ولایت تاهنوز در مورد این رویدا د چیزی نگفته است.