یک جوان در ولایت تخار به دلیل فقر و تنگدستی به زندگی خود پایان داد

منابع محلی در ولایت تخار می گوید یک جوان درمرکز این شهر به دلیل فقر و ناداری خودش را حلق آویز کرده است.

منابع گفته است این جوان که از بی کاری و فقر شدید رنج می برده است پس از چندین بار تلاش  که موفق برای پیدا کردن شغل برای خودش نشده است به زندگی خویش پایان داده است.

منابع محل گفته است وی یکسال می شد نامزد بود. این دومین خود کشی در ولایت تخار است که به دلیل فقر و تنگ دستی اتفاق می افتد.