یک خبرنگار خارجی در کابل ربوده شده است.

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید  خبرنگار این نهاد همراه با دوشهروند افغان که با این نهاد همکاری می کرده است در کابل بازداشت گردیده است .

این اداره معلومات نداده است که خبرنگار مذکور از طرف طالبان بازداشت گردیده است یا از طرف آدم ربایان ربوده شده است اما امرالله صالح معاون ریس جمهور غنی فراری در فیسبوک خود نوشته بود یک خبرنگار در کابل ربوده شده است.