یک دالر امریکایی ۹۵ افغانی در سرای شهزاده کابل معامله شد

مسولان در سرای شهزاده کابل اعلام کرده است امروز پنج شنبه ۲۵ قوس یک دالر با ۹۵ افغانی تبادله گردید.

صرافان در سرای شهزاده تایید می کنند از دو روز به این طرف نرخ دالر در برابر افغانی کاهش پیدا کرده است ولی این نرخ ها ثابت نیست ولحظه به لحظه در حال تغییر است.

دو روز قبل یک دالر در بازار های کابل تا ۱۲۸ افغانی معامله شد که نگرانی شدید را بین تمام شهروندان ایجاد کرده بود اما پس از کمک های نقدی ۱۹.۲ دالری سازمان ملل به کشور نرخ دالر را کاهش چشم گیری داد.