یک دختر شش ساله در ولایت قندهار پس از افتادن در چاه جان داد

به نقل از منابع محلی در ولایت قندهار یک کودک پس از افتادن در یک چاه جان باخته است

مسوولان گفته است یک دختر شش ساله پس از افتادن در چاه جان داده است

آنان گفته است که این رویداد امروز در ساحه”کجور” ولسوالی شاه ولی کوت رخ داده است.