یک زن‌ به اتهام قتل دختر اندراش در کابل بازداشت شد

فرماندهی امنیه کابل با پخش خبرنامه ای از‌بازداشت یک زن به اتهام قتل دختر اندرش در کابل خبر می دهد.
در خبرنامه آمده است این زن از چندی به این طرف تحت تعقیب نیروهای امنیتی بوده است که از حوزه هفتم امنیتی دستگیر گردیده است.
قوماندانی گفته است فرد مظنون به جرم خوبش اعتراف کرده است.