یک عالم دین امروز در کابل ترور شد

عقیل جان عزام،معاون سخنگوی وزارت داخله می گوید یک عالم دین امروز درساحه”کوتل خیر خانه” ناحیه هفدهم شهر کابل به قتل رسیده است.

به گفته ای عزام این عالم دین بسم الله شاکر نام داشت و مهاجمین پس از قتل وی موفق به فرار گردیده است.

او می گوید تلاش ها برای بازداشت مهاجمین آغاز گردیده است.

این درحالیست که روز گذشته در نتیجه حمله بر یک عالم دین در کابل چهار زخمی بر جا گذاشت.