یک عالم دین در ولایت کاپیسا به قتل رسیده است

منابع محلی درکاپیسا می گوید در نتیجه تیر اندازی افراد مسلح ناشناس،مولوی روح الله حنیف یار با یک عالم دیگر امروز چهار شنبه ۳ قوس در مرکز این ولایت کشته شده است

به گفته این نعمت الله حنیف یار برادر مولوی روح الله حنیف یار این رویداد زمانی به وقوع پیوسته است که مولوی روح الله با شماری دیگر از معلم های دارالعلوم امام اعظم به سمت خانه در حرکت بودند

تاکنون طالبان در این مورد چیزی نگفته است.