یک فرد ملکی در غرب کابل‌ زیر رنجر طالبان کشته شد

 

به نقل از منابع محلی طالبان یک فرد ملکی‌ را در سرک چهل متره دشت برچی زیر رنجر کشتند.

محمد ادیب پسر فرد مقتول در برگه‌ فیسبوک خود نوشته است«اخ‌  پدر،یتیم شدم،رنجر طالبان پدرم‌ را به‌ شهادت رساند»

این حادثه امروز سه شنبه ۱۷ حوت در غرب کابل رخ داده است

هنوز مقامات مسوول طالبان در مورد رویداد چیزی نگفته است.

بی احتیاطی و بی ‌پروایی‌طالبان‌ در پایتخت همواره برای شهروندان چالش زا بوده است چندی پیش در اثر شلیک طالبان‌ در غرب کابل یک دختر جوان کشته شد.