یک مرد و یک زن در ولایت غزنی به اتهام رابطه خارج از ازدواج شلاق زده شدند

منابع محلی در ولایت غزنی می گویند دادگاه عالی امارت اسلامی یک مرد و یک زن را به اتهام رابطه خارج از ازدواج شلاق زدند.

منابع گفته است دادگاه عالی روز سه شنبه،۲۵ ثور  یک مرد و زن‌را در ولسوالی جاغوری این ولایت در محضر عام شلاق زدند.

به گفته‌ی منابع، این افراد به داشتن رابطه خارج از ازدواج و فرار از منزل از سوی دادگاه ابتدایی ولسوالی جاغوری متهم بودند و هر کدام به یک‌ سال و شش ماه زندان و ۳۵ ضربه شلاق محکوم به مجازات شده‌اند.

این درحالیست که مجازات در محضر عام با واکنش های گوناگون در سراسر جهان‌روبرو شده است.