یک نهاد تحقیقی: رحمانی ۱۵ میلیون دالر را برای خرید جایداد در دبی هزینه کرده است

پروژه گزارش دهی جرایم سازمان یافته و فساد(او سی سی آر) می گوید که میر رحمان رحمانی رییس پیشین پارلمان افغانستان و پسر اش حدود ۱۵ میلیون دالر را  برای خرید املاک در دبی هزینه کرده است.

این نهاد تحقیقی روز سه شنبه،۲۵ ثور با نشر گزارش گفته است سه تن دیگر نیز که در قرار داد تدارکاتی با امریکایی ها داشند به فساد متهم  است و در دبی جایداد دارند.

این درحالیست که چندی پیش وزارت خزانه داری امریکا رحمانی را متهم به فساد مالی از بودجه بازسازی امریکا در سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ کرده بود.