یک نوجوان در تیر اندازی طالبان در ننگرهار کشته شد

منابع محلی در ولایت ننگرهار می گویند یک نو جوان در نتیجه تیراندازی طالبات در جلال آباد مرکز این ولایت کشته شده است.
به نقل از منابع این رویداد شب گذشته ۳ ثور در ناحیه هفتم شهر جلال آباد پس از آن‌ رخ داد که ریگشا به دستور ایست بازرسی طالبان توجه نکرد و در‌ اثر تیراندازی این نوجوان کشته شده است.
أقارب این‌ مقتول گفته است قوماندانی امنیه این ولایت وعده بررسی قضیه را داده است.