۱۷۸ دانشجو از دانشگاه ولایت دایکندی فارغ شدند

 

۱۷۸ دانشجوی پسر و دختر از دانشگاه ولایت دایکندی فارغ شدند که ۱۱۸  تن آن  دختران هستند.

این دانشجویان از دو دانشکده تعلیم تربیه و وزراعت‌ ولایت دایکندی فارغ شدند و فراغت شان را در شهر نیلی جشن گرفتنذ.

در محفل فراغت این دانشجویان که دیروز (شنبه، ۱۲قوس) در «بند رمکک» مرکز دایکندی برگزار شد، شمار زیادی از والدین دانشجویان و مسئولان دانشگاه دایکندی حضور داشتند.