۲۳ شهروند افغان از زندان های پاکستان آزاد شدند

 عبدالجبار تخاری؛سر کنسول حکومت سرپرست از آزادی ۲۳ شهروند افغان از زندان های پاکستان خبر داد.

او گفته است هم اکنون ۴۰ شهروند دیگر أفغان در زندان های پاکستان در ایالت سند به سر می‌برد و تلاش ها برای رهایی آنان جریان دارد.

آقای تخاری گفت: «فعلا ما در زندان‌های سند بیشتر از ۴۰ زندانی نداریم، سعی و کوشش جریان دارد که این‌ها هم رها شوند به وطن برگردند. 

این درحالیست که شماری زیادی از شهروندان افغان در زندان های کشور های همسایه زندانی اند.