۵۲ تن به اتهام کشت تریاک در ولایت بادغیس بازداشت گردید

منابع محلی در ولایت‌بادغیس می گویند نیروهای حکومت سرپرست ۵۲ تن را به اتهام کشت تریاک بازداشت کرده است.

منابع گفته است نیروهای حکومت سرپرست روز سه شنبه،۱۹ سرطان این افراد را در‌ولسوالی جوند بازداشت کرده است.

گفته شده است این افراد پس‌از بازداشت به قلعه نو مرکز‌ولایت بادغیس منتقل گردیده است.

گفتنی است کشت و قاچاق تریاک در کشور ممنوع است.