۸۰ دانش آموز یک مکتب دخترانه در ولایت دایکندی مسموم شدند

منابع محلی در ولایت دایکندی می گویند ۸۰ دانش آموز یک مکتب دخترانه در این ولایت با سه معلم زن مسموم گردیده است.

به گفته منابع این رویداد روز پنج شنبه،۲۷ ثور در «مکتب نسوان تمران» ولایت دایکندی رخ داده و دانش آموزان به مسموم به شفاخانه محلی منتقل شده است.

این منبع اضافه کرده دانش آموزان دختر که‌ همه شان دانشجویان صنف اول تا ششم هستند مشکل تنفسی و‌حساسیت جلدی پیدا کردند.

این اولین مورد مسمومیت دانشجویان دختر در ولایت دایکندی است.

در سال گذشته رویداد های مشابه در ولایت ها سرپل‌ رخ داده بود.