۱۵۰ میلیون پول افغانی مندرس توسط بانک مرکزی از بین برده شد

بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده است که ۱۵۰ میلیون افغانی را به دلیل کهنه بودن آتش زده است.

این بانک امروز  یک شنبه ۱۰ دلو در خبر نامه ای گفته است این بانک نوت ها شامل پول های ده افغانیگی و بیست افغانیکی می شد که با حضور داشت هیئات وزارت مالیه،عدلیه و بانک مرکزی از بین برده شد.

حاجی ادریس، سرپرست بانک مرکزی در جریان آتش‌زدن این بانک‌نوت‌ها، گفت که این بانک تلاش می‌کند که سهولت‌های لازم بانک‌داری را برای همه‌ی شهروندان فراهم کند.

به دلیل بی توجهی شهروندان در قسمت نگهداری بانکنوت ها همواره پول های زیادی به دلیل استفاده بی رویه از بین برده می شود