۶۹۸ متریک تن میوه ی خشک کشور به خارج صادر گردیده است

احمد الله وثیق سخنگوی طالبان از صادر کردن ۶۹۸ متریک تن میوه ی خشک کشور به خارج خبر می دهد

وثیق امروز دوشنبه اول قوس با نشر این خبر در صفحه ای تویتر اش نگاشته است از مجموع ۶۹۸ تن میوه خشک،۵۸۵ متریک تن این میوه ها کشمش بوده است .

این سخنگوی طالبان گفته است میوه های صادر شده به صورت عموم به کشورهای امریکا،استرالیا و کشورهای مهم اروپایی صادر گردیده است  که این مقدار میوه ای صادر شده بیش از هر زمان دیگر قدم مهم و امید وار کننده برای کشور است

هم اکنون افغانستان تنها صادرات که دارد میوه خشک است و آن هم با چالش های زیادی مواجه است