بازماندن دانشجویان از درس به‌دلیل بسته‌بودن ریاست پاسپورت و نبود پروازها

با آن‌که کابینه‌ی سرپرست طالبان اعلام شد و سرپرستان به کارشان آغاز کرده‌اند، اما ریاست پاسپورت هنوز در بی‌سرنوشتی قرار دارد و باز نشده است. این امر متقاضیان پاسپورت را نگران کرده است. بیشتر از همه دانشجویان و بیمارداران افغان را با مشکل مواجه کرده‌اند.

شماری از دانشجویانی که بورسیه‌های تحصیلی دارند به‌دلیل بسته‌ماندن ریاست پاسپورت و نبود پرواز‌ها در افغانستان و کشورهای میزبان بی‌سرنوشت و نگران‌اند. آنان می‌گویند که نیاز دارند تا گذرنامه‌های‌‌شان را تمدید کنند، اما به علت بسته‌بودن ریاست پاسپورت و نبود پرواز در حالی در افغانستان و سایر کشورها بی‌سرنوشت مانده‌اند که درس‌های‌شان در کشورهای میزبان آغاز شده است.

طبق آمار رسمی وزارت تحصیلات عالی، در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار دانشجوی افغان در مقاطع لیسانس، ماستری و دکترا در سایر کشورها در حال تحصیل‌اند.

بی‌سرنوشتی دانشجویان

پس از سقوط حکومت محمداشرف غنی به‌دست طالبان، فعالیت تمامی ادارات دولتی به‌ویژه ریاست پاسپورت به حالت تعلیق در‌آمد و سفارت‌خانه‌ها در کابل بسته شد. طالبان از‌سرگیری دوباره ادارات دولتی را مشروط به تشکیل کابینه و اعلام حکومت دانستند و سفارت‌ها نیز به ثبات سیاسی و امنیت.

اکنون با وجودی‌ که کابینه‌ی سرپرست طالبان اعلام شده است، اما ریاست پاسپورت و شماری از نهادهای کلیدی هنوز به‌طور رسمی به فعالیت آغاز نکرده‌اند. به همین ترتیب شمار زیادی از سفارت‌خانه‌ها در کابل مسدود است.

این نابه‌سامانی‌ها هزاران شهروندان به‌ویژه دانشجویان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. شماری از دانشجویانی که منتظر بازشدن ریاست پاسپورت و آغاز فعالیت پروازها هستند، می‌گویند که اگر پاسپورت‌های‌شان تمدید و پرواز‌ها آغاز نشوند، زحمت و سرمایه‌گذاری سال‌های‌شان برای ادامه‌ی تحصلات عالی به سطح جهان به هدر می‌رود؛ زیرا آنان در بی‌سرنوشتی مطلق قرار دارند.

پرویز، دانشجوی سال اخر رشته روابط بین‌الملل در مقطع لیسانس در یکی از دانشگاه‌های کشور هند در حالی در افغانستان بند مانده است که درس‌های‌ حضوری او آغاز شده است. او می‌گوید: «به‌دلیل شیوع موج سوم کرونا در هند، دانشگاه تعطیل شد و ما به افغانستان آمدیم، متأسفانه درس‌های ما حالا آغاز شده است و ما در کابل مانده‌ایم.»

او اضافه می‌کند که شماری از دانشجویان پاسپورت‌های‌شان نیاز به تمدید دارد و شماری نیز به‌دلیل نبود پرواز در افغانستان مانده‌اند: «سفارت هند هم بسته است. هیچ راهی نیست. ما صدها هزار افغانی برای تحصیلات مصرف کردیم، اما حال…