طالبان: معاش کارمندان دولت در مناطق دور دست نقده پرداخت می شود

طالبان معاش کارمندان مناطق دور دست را به صورت نقدی‌پرداخت می کنند.

انعام الله سمنگانی ،معاون سخنگوی طالبان می گوید بر اساس فیصله کابینه سرپرست طالبان،معاش کارمندان دولتی در مناطق دوردست کشور باید نقدی پرداخت شود.

انعام‌الله سمنگانی، از معاونان سخنگوی امارت اسلامی، امروز در توییترش اعلام کرده که این تصمیم برای آن‌ شمار از کارمندان دولتی گرفته شده است که در مناطق‌شان به خدمات بانکی دست‌رسی ندارند.

سمنگانی گفته است که وزارت مالیه موظف است تا معاش آن‌عده از کارمندان دولتی را که پرداخت معاشات‌شان از طریق حساب‌های بانکی در مناطق دوردست کشور دشوار است، براساس نیاز جدی به‌طور نقدی پرداخت کند.

این درحالی است که اکثر کارمندان دولت تاهنوز معاش های شان را نگرفته است و با مشکلات زیاد روبرو هستند.